×

Program suport clienti

eCommerce L-V: 10.00-16.00
Monitorizare si interventie hosting 24/7

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor f izice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/45/CE, care va deveni aplicabil din 25.05.2018.
Cat si faptul ca agentia a incheiat cu dvs., in calitate de Benef iciar, unul sau mai multe contracte de furnizare servicii, denumit in continuare “ Contract” sau “Contracte”, dupa caz. Agentia emite prin prezenta Nota privind datele cu caracter personal, denumita in continuare “ Nota”, astfel:

I. Datele de contact ale Agentiei sunt urmatoarele: SC SPIRAL ADVERTISING AGENCY SRL , f ind inregistrata la registrul comertului sub nr. J08/282/2013, avand CIF: RO31264908, avand adresa sediului social pe Strada Prahova nr.20 in judetul Brasov ,Romania , avand nr. de contact: 0368-739-186
II. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt:

email: dataprivacy@spiraladvertising.com avand adresa de corespondenta: Strada Prahova nr.20, Brasov,Romania cod postal: 500209.
III. Care sunt drepturile dvs.?
- Dreptul de a f iinformat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Spiral Advertising

Agency SRL, de a obtine conf irmarea faptului ca prelucreaza sau nu datele dvs.
- Dreptul de acces la datele dvs. si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date, categoriile

de destinatari sau destinatarii acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de prof iluri

-Dreptul la rectifcarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora
-Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor personale nu mai este necesara, atunci cand va retrageti consimtamantul sau in alte cazuri prevazute in mod expres de

legislatia in domeniu dupa expirarea perioadei de retentie Dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand nu este afectata relatia contractuala sau indeplinirea obligatiilor de catre oricare dintre parti -Dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita Spiral Advertising
Agency SRL transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs., intr-un format structurat utilizat

in mod curent si care poate f citit automat si transmis catre un alt operator
-Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, in mod gratuit in anumite situatii permise de lege (de exemplu atunci cand prelucrarea datelor personale are ca temei interesul legitim al Spiral Advertising Agency SRL), inclusiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii

bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnifcativa. Persoana vizata

are posibilitatea de a isi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie
-Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor

cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti inainta catre Spiral Advertising Agency SRL o cerere scrisa, datata si semnata, pe care o puteti trimite pe adresa de email: dataprivacy@spiraladvertising.com.

Retragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketing
Retragerea consimtamantului pentru utilizarea datelor personale in scop de marketing poate avea loc
in orice moment, astfel:
In cazul persoanelor juridice cat si f izice prin trimiterea unui email la adresa dataprivacy@spiraladvertising.com si retragerea consimtamantului isi va produce efecte in
maximum 7 zile lucratoare.
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru realizarea interactiunilor
dintre Agentie si Benef iciar.
IV.UTILIZAREA INFORMATIILOR DUMNEAVOASTRA:
Vom utiliza si analiza informatiile pe care ni le oferiti pentru a onora comenzile primite de la dumneavoastra dar si pentru a administra, sprijini, imbunatati si dezvolta afacerea noastra. In special, putem utiliza informatiile dumneavoastra pentru a va contacta si a af la parerea dumneavoastra despre produsele si serviciile noastre si in scopuri de marketing.
Nu oferim niciunui alt tert informatiile oferite de dvs.
Informatiile cu caracter personal cerute benef iciarului de catre agentie:
-nume si prenume
-numar de telefon
-adresa de email
-adresa /sediul social
Unde vor f icerute aceste informatii?
Aceste informatii le completati dvs. In momentul in care doriti sa realizati un cont pe portalul agentiei
la adresa web: www.spiraladvertising.com nostru pentru a deveni clientul nostru cat si in momentul in care realizat un contract de prestari servicii cu agentia Spiral Advertising Agency SRL.
V.DEZVALUIREA/ STOCAREA INFORMATIILOR DUMNEAVOASTRA
Informatiile pe care ni le oferiti vor f ipastrate in siguranta.Garantam netransferarea informatiilor colective despre utilizatorii site-ului nostru web catre parti terte.
VI.ADRESA IP SI FISIERE COOKIES
Putem strange informatii despre calculatorul dumneavoastra inclusiv, daca sunt disponibile, adresa dumneavoastra IP, tipul sistemului de operare si al programului de navigare, pentru administrare si pentru raportarea informatiilor cumulate in scopuri de marketing. Acestea sunt date statistice despre activitatea dumneavoastra de navigare si nu permit identif icarea dumneavoastra.
Fisierele cookies sunt cantitati mici de informatii pe care le memoram in calculatorul dumneavoastra, pentru a va permite o experienta de cumparare usoara, memorand sesiunea de logare si produsele adaugate in cos pe parcursul aceleasi sesiuni pana la momentul plasarii comenzii pe site-ul nostru.
Ne permit de asemenea sa urmarim traf icul pe site-ul nostru si sa personalizam continutul site-ului pentru

dumneavoastra. Puteti sa modif icati setarea calculatorului pentru a respinge f isierele cookies prin activarea setarilor din browser desi, in acest caz, exista posibilitatea sa nu puteti utiliza anumite functii de pe site-ul nostru.
VII.SECURITATEA SI STOCAREA DATELOR
Utilizam masuri de securitate pentru a va proteja informatiile de accesul persoanelor neautorizate si impotriva procesarilor neautorizate, a pierderilor accidentale, distrugerilor si deteriorarilor. Vom pastra informatiile dumneavoastra pentru o perioada de timp nedeterminata.
Aveti acces la contul de client/datele dumneavoastra pe care il creati la inregistrarea in site-ul nostru, puteti modif ica datele,puteti lansa comenzi noi. De asemenea puteti cere stergerea contului oricand dac a ne trimiteti un email la adresa: dataprivacy@spiraladvertising.com

TOP